Posadzki anhydrytowe na ogrzewanie podłogowe

Do ukształtowania ciepłej podłogi polecamy niezawodne jastrychy WOLPLAN.

Ich niezawodność określają parametry:
- wysoki wskaźnik przenikalności ciepła od 1,8 do 2,0 W/mK,
- ścisłe stykanie się jastrychu z rurkami grzewczymi,
- jednolita i zwarta budowa bez pustek powietrznych,
- osiąganie wysokich współczynników wytrzymałości na ściskanie i zginanie przy chudej wylewce,
- mała bezwładność termiczna jastrychu, niski opór przewodności cieplnej,
- szybkie oddawanie ciepła, np. jastrych WOLPLAN CA-C25-F5 osiąga temperaturę 32°C w ciągu ok. 1 godz.Ma to znaczenie,gdy założymy,że tradycyjny podkład cementowy tę temperaturę osiąga po 4 godz.
- bezwładność termiczna jaką posiada jastrych WOLPLAN,to cecha pozwalająca na racjonalne gospodarowamie programami grzewczymi.Oznacza to,że gdy Państwo przebywają poza domem,można odpowiednio zaprogramować redukcję temperatury,by dodatkowo zmniejszyć koszty ogrzewania.Podobnie można zrobić na czas Państwa snu.W przypadku posadzki anhydrytowej,temperaturę wyjściową materiał osiąga w ciągu godziny od zmiany programu grzewczego.Gdy mamy do czynienia z posadzką z cementu,czas ten wydłuża się do 4 godzin.

Parametry te zbadano,na grupie klientów u których zainstalowano oba typy posadzek.Klienci z posadzkami anhydrytowymi wyposażonymi w sterowanie automatyczne, osiągnęli w sezonie zimowym (grzewczym),redukcję kosztów ogrzewania w granicach 30-44%.

Koszty,które ponieśli klienci którzy zdecydowali się na doinstalowanie pomp ciepła uległy redukcji o kolejne 10%.